Home

The Viking Experience 2016

 

3 dager – 3 fotografer

Bli med Adrian Sommeling, Richard Terborg og Ronald Koster på en workshop med fullpakket innhold. Det blir fotografering med og uten blits, i studio og i naturen og av Vikinger i flotte kostymer. Digital etterbehandling i Lightroom og Photoshop. Pluss at alle deltagere får Adrian Sommelings 3 video tutorials til en verdi av over EUR 200!

3 days – 3 photographers

Team up with Adrian Sommeling, Richard Terborg and Ronald Koster for an amazing fullpacked workshop. Get the best from the best.  There will be photography with and without flash, in the studio and in nature, of the Vikings in amazing costumes. Digital finishing in Lightroom and Photoshop. Plus all participants recieves Adraian Sommelings 3 Video Tutorials to a value of over EUR 200!

BESTILL NÅ! – BOOK NOW!

Download information pdf

gbTheViking Experience 2016

noThe Viking Experience 2016

e-mail: bergenkreativfoto@gmail.com

More Info

Kreativ Foto Bergen

Kreativ Foto Bergen består av tre venner, Unni Brekke, Jim Hansen & Frédéric Verhelst, som har gått sammen om å organisere workshoper i Bergen, med kjente, internasjonale fotografer. Vi driver helt og holdent frivillig og non-profit og med god hjelp og støtte av Halvor Larsen og Chalee Hansen. Vi er også aktive medlemmer i Bekkalokket Fotoklubb.

Kreativ Foto Bergen consists of three friends, Unni BrekkeJim Hansen & Frédéric Verhelst, who have joined forces to organise workshops in Bergen, with acclaimed international photographers. We operate on a non-profit basis, with the help and support of volunteers Halvor Larsen and Chalee Hansen. We are also active members of Bekkalokket Fotoklubb

 

Peter Kemp workshop 2015

[collage id=»collage_f88c9″]

Storytelling pictures workshop

Peter Kemps workshop var basert på ‘storytelling pictures’ hvor workshopen starter med en til en kommunikasjon med Peter Kemp, og planlegging av egen fotoshoot.  En veldig lærerik prosess for deltagerne.  Her ble vi for første gang, for de fleste av oss, tvunget til å tenke og planlegge hva vi skulle fotografere. Alt i fra ide, til ‘moodboards’, planlegging av lys, modell(er), kostymer, props osv.

Peter Kemps workshop was based on storytelling pictures where the workshop starts ahead by individual e-mail communication with Peter Kemp, and planning their own photo shoot. A very informative process for everyone. Here, for most of us, we were forced to think and plan what we were going to shoot. Everything from idea to ‘mood boards’, what lights, model(s), costumes, props etc.

More Info

Viking workshop 2015

 

Den første Viking-workshopen ble arrangert på Herdla, Askøy.  Med samarbeid med Askøy Vikinglag Den første Viking-workshopen ble arrangert på Herdla, Askøy.  Med et tett samarbeid med Askøy Vikinglag og med værgudene på vår side, ble dette en workshop som vi fikk svært gode tilbakemeldinger på.

The first Viking workshop was organized on Herdla, Askøy. With close cooperation with Askøy Vikinglag even the weather gods on our side, this was a workshop that we received very good feedback on.

les mer